What Happened in the Tent?

"Circus is a way to reach a higher purpose: truly living together, even in times of polarization."

Regie: 
Majd Khalifeh & Roel Nollet
Produktie: 
Redhorse Collective
Speelduur: 
60 min.

Documentairemakers Roel Nollet en Majd Khalifeh gaan op zoek naar de verbindende kracht van circus. Een uitwisselingsproject tussen twee circusscholen, één uit Palestina en één uit Molenbeek, brengt twee groepen jongeren uit kwetsbare gebieden samen. Elk hebben ze hun eigen verhalen over de manier waarop hun leefomgeving in beeld wordt gebracht, maar ze proberen de negativiteit, het geweld en de discriminatie waarmee ze geconfronteerd worden, om te buigen naar iets constructiefs. Vanaf het moment dat ze in het circus binnenstappen, verandert hun wereld. Circus betekent voor hen niet enkel kunstjes en bewegingen, maar een manier om de uitdagingen van de samenleving waarin ze leven aan te pakken.
De film is erg relevant met alle ontwikkelingen in Molenbeek de laatste jaren en de recente strubbelingen tussen Israel en Palestina. Ook het co-regisseursschap zien we als een toegevoegde waarde. De film draait om uitwisseling en dialoog. Een ‘Palestijn' en een ‘Belg' - bundelen in dit project hun kracht, ervaring, kennis én achtergrond. Samenwerking - zoals tussen de Palestijnse en Molenbeekse circusscholen - is altijd een meerwaarde.